Podaj numer części

Podaj numer części BMW (wystarczy 7 ostatnich cyfr). Przykład: 6855006

Zidentyfikuj swoje BMW

Podaj numer VIN (wystarczy 7 ostatnich znaków)

Wybierz samochód z katalogu

Wybierz model, wersję i rocznik samochodu a my pokażemy Tobie odpowiednio dobrane produkty.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin do odstąpienia od tej umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie Produktu lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik. W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient  przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: P.H. Smorawiński Spółka z o.o. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w takiej sytuacji Produkt/Produkty powinien być przesłany/powinny być przesłane na następujący adres Sprzedawcy: ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań.
 2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazujemy, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy może również być przesłane przez Klienta łącznie z Produktem/Produktami, których to odstąpienie dotyczy, przy zachowaniu jednak wskazanego w pierwszym akapicie niniejszego ustępu terminu – tj. w terminie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie Produktu lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów do Sprzedawcy. W związku z tym Sprzedawca nie będzie odbierał Produktu/Produktów przesłanych przez Klienta za pobraniem tych kosztów.
 4. PH Smorawiński  zastrzega i informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 124 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów: 
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta; a więc w szczególności dotyczy to wszystkich usług serwisowych świadczonych przez Sprzedającego,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności chodzi o wszystkie części kodowane, które mogą być zamontowane lub używane wyłącznie z konkretnym, jednym pojazdem, a także wszystkie te części które na zamówienie Klienta są lakierowane na kolor konkretnego pojazdu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, tj. części, które przy demontażu ulegają uszkodzeniu.
 5. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu Sprzedawcy na adres: ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać, jednak nie jest to obowiązkowe znajduje się poniżej:

– Adresat [P.H. Smorawiński Spółka z o.o. 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów
– Data zawarcia umowy sprzedaży (*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić

Wydrukuj

Masz pytanie? Napisz do nas!
BMW Hotline: 61 845 51 51
Darmowa wysyłka od 399 zł
Największy magazyn części BMW