Podaj numer części

Podaj numer części BMW (wystarczy 7 ostatnich cyfr). Przykład: 6855006

Zidentyfikuj swoje BMW

Podaj numer VIN (wystarczy 7 ostatnich znaków)

Wybierz samochód z katalogu

Wybierz model, wersję i rocznik samochodu a my pokażemy Tobie odpowiednio dobrane produkty.

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka Plików Cookies (dalej: Polityka Cookies) przedsiębiorcy działającego pod firmą P.H. Smorawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 235 (60-650), KRS: 0000724623, NIP: 7780000107, REGON: 004819843 (dalej: P.H. Smorawiński) określa, w jaki sposób P.H. Smorawiński przetwarza dane z wykorzystaniem plików cookies oraz różnych technologii. Właścicielem Serwisu prowadzonego pod adresem czesci.bmwsklep.pl jest P.H. Smorawiński.

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Polityki Prywatności.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Cookies Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów. Jej celem jest wskazanie zasad oraz określenie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookiem.
  2. Wobec korzystania przez Użytkownika z Serwisu i wyrażenia przez Użytkownika zgody na cookies, Administratorem danych osobowych gromadzonych w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystywanych w innych podobnych technologiach internetowych jest P.H. Smorawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Obornickiej 235, KRS: 0000724623, NIP: 7780000107, REGON: 004819843, adres poczty elektronicznej: iodo@bwm-smorawinski.pl numer telefonu: 61 845 51 00 - zwana dalej „Administratorem”.
  3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym:
   • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)
   • polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: iodo@bwm-smorawinski.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. ODBIORCY DANYCH

  Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych odbiorców danych znajdują się w Polityce Prywatności.

 3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  Szczegółowe informacje na temat prawa kontroli, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania , znajdują się w Polityce Prywatności.

 4. PRZETWARZANIE DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII
  1. Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Ciasteczka to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, w których zapisano ustawienia Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy Użytkownik wchodzi na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do preferencji odbiorcy.
  2. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy też dla ich urządzeń, nie mają wpływu w żaden sposób na ich działanie, w szczególności nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń końcowych, ani w oprogramowaniu na nich zainstalowanym.
  3. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
   1. „sesyjne” (session cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
   2. „stałe” (persistent cookies), przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika w różnym czasie – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia), lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. Serwis wykorzystuje również inne technologie, m.in. zapis i odczyt informacji z LocalStorage, który pozwala przechowywać podobne do cookies informacje bezpośrednio w przeglądarce Użytkownika. Technologia ta zapewnia poprawne wyświetlanie informacji na stronie, a przechowywane tam dane nie są wykorzystywane w żadnych innych celach.
  5. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
   1. niezbędne – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, m.in. pliki wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
   2. analityczne – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu jej dostosowania do potrzeb Użytkownika. Administrator liczy wizyty w Serwisie oraz ustala jak Użytkownicy poruszają się po nim, dzięki czemu może usprawniać jego działanie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookies pozostają anonimowe. Użytkownik nie wyrażając zgody na używanie tych plików cookies, może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu mogą stać się dla niego niedostępne.
   3. funkcjonalne – pliki, które umożliwiają personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na używanie tych plików, niektóre funkcje Serwisu mogą działać nieprawidłowo.
   4. reklamowe – pliki, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań. Serwis korzysta także z działań marketingowych z użyciem plików cookies stron trzecich(third party cookies) umieszczanych za pośrednictwem Serwisu przez dostawców reklamowych. Są one wykorzystywane do prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi Użytkownika reklam, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na używanie tych plików cookies, nie będzie otrzymywał informacji reklamowych, ale w dalszym ciągu będzie mógł korzystać z Serwisu.
  6. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie:

   nazwadomena/organizacjatermin ważnościzastosowanietyp
   PHPSESSIDczesci.bmwsklep.pldo końca sesjiTen plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika na stronie internetowej. Jest plikiem cookie sesji i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.Niezbędne
   cookieConsentczesci.bmwsklep.pl2 lataPrzechowuje informację o zgodach użytkownika na określone typy ciasteczek.Niezbędne
   cookieConsentHashczesci.bmwsklep.pl2 lataPrzechowuje informację o zgodach użytkownika na określone typy ciasteczek.Niezbędne
   oHashczesci.bmwsklep.pl2 lataPrzechowuje informacje umożliwiające wyświetlanie ostatnio oglądanych produktów.Funkcjonalne
   lastSeenItemsczesci.bmwsklep.pl14 dniPrzechowuje informacje umożliwiające wyświetlanie ostatnio oglądanych produktów.Funkcjonalne
   __utmbczesci.bmwsklep.pldo końca sesji Zainstalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej.Analityczne
   __utmtczesci.bmwsklep.pl10 minutZainstalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej.Analityczne
   __utmcczesci.bmwsklep.pldo końca sesjiZainstalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej.Analityczne
   __utmzczesci.bmwsklep.pl6 miesięcyZainstalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej.Analityczne
   __utmaczesci.bmwsklep.pl400 dniZainstalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej.Analityczne
   PLFM-*czesci.bmwsklep.pl14 dniUżywane do śledzenia odpowiedzi dla prowadzonych sond.Reklamowe
   lastAdv-*czesci.bmwsklep.pl1 dzieńUżywany do generowania i śledzenia wewnętrznych reklam w sklepie.Reklamowe
   lastAdvPczesci.bmwsklep.pl1 dzieńUżywany do generowania i śledzenia wewnętrznych reklam w sklepie.Reklamowe
   popLastczesci.bmwsklep.pl 1 dzieńUżywany do generowania i śledzenia wewnętrznych reklam w sklepie.Reklamowe
  7. Adres IP to unikalny numer, który jest przypisany do komputera lub innego urządzenia Użytkownika komunikującego się za pośrednictwem protokołu internetowego.
 5. CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
  1. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Serwisie mogą być przetwarzane m.in.:
   1. dane urządzenia Użytkownika: model sprzętu, unikalne identyfikatory urządzeń, , adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia;
   2. dziennik: tj. czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz informacje przechowywane w plikach cookies, które identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika;
   3. dane dotyczące lokalizacji Użytkownika: region, kraj, miejscowość;
   4. inne dane: sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
  2. Jeśli Użytkownik podał w Serwisie dane tj.: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, istnieje możliwość powiązania tych danych z danymi komputera Użytkownika oraz przeglądarki Użytkownika i wówczas taki Użytkownik jest w pełni identyfikowalny przez Serwis.
 6. PODSTAWA PRAWNA I CELE TECHNOLOGII STOSOWANYCH W SERWISIE
  1. Administrator korzysta z plików cookies lub innych technologii w celu:
   1. zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności oraz poprawnego funkcjonowania Serwisu;
   2. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika i jego indywidualnych potrzeb w celu optymalizacji korzystania z Serwisu;
   3. wykonywania analiz i tworzenia statystyk, które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
   4. wyświetlania reklam, również poza Serwisem (z wykorzystaniem tzw. third party cookies);
   5. udostępniania treści za pośrednictwem zewnętrznych portali społecznościowych i innych witryn.
  2. Przetwarzanie danych, w tym danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii w Serwisie, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych, w tym danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, łączenia z mediami społecznościowymi oraz w celach reklamowych jest zgoda Użytkownika Serwisu.
 7. WYRAŻENIE I COFNIĘCIE ZGODY NA PLIKI COOKIES
  1. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę na wykorzystanie poszczególnych typów plików cookies przy wejściu na stronę Serwisu po raz pierwszy lub przy każdorazowym następnym korzystaniu ze strony.
  2. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie cofnąć zgodę na wykorzystanie plików cookies poprzez usunięcie plików cookies ze swojej przeglądarki internetowej.
  3. Zmiana przez Użytkownika ustawień plików cookies w przeglądarce spowoduje umieszczenie tzw. pliku cookies-opt-out, który służy do identyfikacji braku zgody Użytkownika. Plik ten działa tylko w tej przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli Użytkownik usunie wszystkie pliki cookies lub będzie używać innej przeglądarki albo innego urządzenia końcowego, to ustawienia tego należy ponownie zmodyfikować ustawienia plików cookies.
  4. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl, na których krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookies w większości przeglądarek.
  5. Na stronach internetowych producentów systemów mobilnych można znaleźć informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w urządzeniach mobilnych.
  6. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień plików cookies używanych przez zewnętrznych dostawców np. na stronach:
   1. blokowanie Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
   2. reklamy Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl.
   3. reklamy Facebook: https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217
   4. blokowanie Adobe: https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html
 8. TECHNOLOGIE PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH
  1. Administrator korzysta z narzędzi podmiotów trzecich związanych z analityką, reklamą behawioralną i pomiarem rezultatów kampanii reklamowych. Anonimowe lub pseudonimowane profile Użytkowników dla celów reklamy behawioralnej są tworzone na podstawie analizy aktywności Użytkownika w Serwisie (na podstawie tzw. historii wyszukiwań). Informacje te zapisują się m.in. w plikach cookies.
  2. Pseudonimizacja polega na tym, że dane identyfikacyjne Użytkowników są zastępowane przez identyfikatory (pseudonimy).
  3. Dane związane z historią wyszukiwania co do zasady gromadzone są i analizowane anonimowo.
  4. Użytkownik podając jednak swój adres e-mail oraz wyrażając stosowne zgody, pozwala by jego aktywność w Serwisie nie była już anonimowa a dane osobowe były przetwarzane dla celów marketingowo-handlowych. Użytkownik, który wyrazi na to zgody będzie mógł otrzymywać spersonalizowane wiadomości marketingowe.
  5. Administrator korzysta z następujących usług dostawców zewnętrznych:
   1. Google Analytics – narzędzia, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, (m.in. wyświetlane podstrony, czas wyświetlania) – dane te służą do generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz aktywności Użytkowników)W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
   2. Google AdWords – narzędzie pozwalające na analizę skuteczności reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu w link ogłoszenia zamieszczonego przez Google, na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. To narzędzie pozyskuje jedynie informacje statystyczne służące do identyfikacji reklamy. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, https://policies.google.com/privacy?hl=pl
   3. HotJar – narzędzia, które zbierają anonimowe dane na temat sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie i korzystają z niej (dane te służą do generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz aktywności Użytkowników). Hotjar Ltd, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 3155, Malta, Europe https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
  6. W Serwisie znajdują się linki do portali społecznościowych takich jak: Facebook, LinkedIn, Instagram oraz YouTube. Linki te kierują bezpośrednio do profili utworzonych w tych serwisach społecznościowych i klikając w nie, Użytkownik opuszcza Serwis. Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzą i przetwarzają dostawcy portali społecznościowych. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkownikom praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, znajdują się na stronach:
   1. Facebook https://www.facebook.com/policy.php
   2. Instagram https://www.instagram.com/about/legal/privacy
   3. LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   4. YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  1. Niektóre dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w szczególności te, które są zbierane poprzez pliki cookies dostawców zewnętrznych).
  2. Przekazanie ww. danych odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń na podstawie mechanizmów wskazanych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w szczególności na podstawie zgody, decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
  3. Szczegółowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Polityki Cookies, które będą w przyszłości publikowane na stronie czesci.bmwsklep.pl będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość oraz wejdą w życie w momencie zaakceptowania zmodyfikowanej Polityki Cookies. Prosimy o regularne sprawdzanie strony czesci.bmwsklep.pl w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Cookies.

Wersja na dzień: 14 września 2022

Wydrukuj

Masz pytanie? Napisz do nas!
BMW Hotline: +48 539 677 772
Darmowa wysyłka od 399 zł
Największy magazyn części BMW