Podaj numer części

Podaj numer części BMW (wystarczy 7 ostatnich cyfr). Przykład: 6855006

Zidentyfikuj swoje BMW

Podaj numer VIN (wystarczy 7 ostatnich znaków)

Wybierz samochód z katalogu

Wybierz model, wersję i rocznik samochodu a my pokażemy Tobie odpowiednio dobrane produkty.

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.H. Smorawiński Sp. z o.o. z siedzibą 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235, KRS nr: 0000724623, NIP: 7780000107.  Kontakt z Administratorem można uzyskać bezpośrednio lub za pośrednictwem strony internetowej: www.bmw-smorawinski.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail: iodo@bmw-smorawinski.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy z Administratorem, której Pani/Pan jest/będzie stroną, dochodzenia roszczeń  oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt b)  i  c)  RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja usługi gwarancyjnej, z tytułu rękojmi, realizacja uprawnień konsumenckich, zobowiązań podatkowych, dochodzenie roszczeń), a brak ich podania może powodować niemożność wykonania świadczenia przez Administratora.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją umowy tj. przez okres 6 lat.
  5. P.H. Smorawiński Sp. z o.o. może udostępnić zebrane dane grupie BMW AG z siedzibą w Monachium,  w tym BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem a także podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, w tym instytucjom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, kancelariom prawnym i podatkowym, podmiotom doradczym i biurom informacji gospodarczej, firmom ubezpieczeniowym i pośrednikom ubezpieczeniowym.
  7. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Wydrukuj

Masz pytanie? Napisz do nas!
BMW Hotline: +48 539 677 772
Darmowa wysyłka od 399 zł
Największy magazyn części BMW